post

Konkurso por la Semajno de Internacia Amikeco

konkursoAmikoj!

Kunfestu la Semajnon de Internacia Amikeco! Alŝutu al Facebook filmeton pri “Internacia Amikeco kaj UK” kun la kradvorto #uk2016amikeco.

Por festi la Semajnon de Internacia Amikeco UEA proponas al tiuj tri personoj, kies video ricevas plej multe da ŝatoj ĝis la 31-a de marto, proponi senpagan aliĝon al la UK al iu el siaj amikoj. Amikiĝu kaj amikumu kaj ĝuu la Semajnon de Internacia Amikeco!

Jes, vi volas kunfesti, sed… pri kio paroli? Ekzemple: ĉu vi ekkonis, renkontis amikon dum la UK? Ĉu vi planas renkonti amikon dum UK? Ĉu okazis io kortuŝa dum Universala Kongreso kun viaj amikoj? Aŭ ĉu io freneza? Rakontu!

Ni atendas vian rakonton!

Se vi pensas, ke vi ne povas partopreni, ĉar vi ne havas filmilon, memoru pri via saĝtelefono aŭ pri viaj amikoj – ĉu eble unu el ili havas?

Kio estas Amikoj dum UK?

Ĝi estas soci-reteja kampanjo por montri tiun flankon de la UK-oj, kiujn homoj, kiuj neniam partoprenis Universalan Kongreson, eble ne tiom bone konas, kaj samtempe por taŭge festi la Semajnon de Internacia Amikeco.

Reguloj

Vidu la ekzaktan priskribon kaj regularon de la konkurso.

post

ĈAR: Liptov bonvenigas internacian renkontiĝon de esperantistoj

ĈAR estas ĉelima Esperanta junulara renkontiĝo, kiu okazos ĉi-jare en Liptovský Mikuláš. Tie renkontiĝos komencantoj, progresantoj kaj fluaj Esperanto-parolantoj. ĈAR ne temas nur pri lernado de la internacia lingvo, sed ankaŭ pri ekkonado de la bela medio de la regiono Liptov.

La renkontiĝo de Esperanto-ŝatantoj okazos de la 12-a ĝis 15-a de novembro 2015 ĉe la piedo de la monto Chopok en la pensiono Relax Jasná en Liptovský Mikuláš (Demänová).

Dum la renkontiĝo okazos intenca kurso de Esperanto por komencantoj kaj progresantoj. Post studado, la proksimume 30 partoprenantoj povas ĝui programerojn ligitajn al la ĉeftemo de la aranĝo: “En sana korpo loĝas sana spirito”. La pinto de la evento estos ekskurso al la bela groto Demänovská jaskyňa Slobody (Groto de Libereco).

La celo de la aranĝo estas ekkonigi Esperanton al absolutaj komencantoj kaj ebligi al progresantoj praktiki ĝin en internacia medio.

La organizantoj de la aranĝo estas Pola Esperanto-Junularo (PEJ) kaj Slovaka Esperanto-Junularo (SKEJ).

 

pej

La evento ĈAR komenciĝos la 12-an de novembro 2015 vespere en la pensiono Relax Jasná, Obchodná ulica 299, Liptovský Mikuláš. La programo daŭros ĝis la 15-a de novembro. Pliaj informoj estas troveblaj ĉe http://cxar.pej.pl/.

Kadre de ĈAR okazos ankaŭ diskutoj pri la venontjara 101-a Universala Kongreso de Esperanto, kiun Slovakio gastigos la unuan fojon en sia historio. Ĝi okazos en la historia urbo Nitra fine de julio 2016, en la unua monato de la slovaka prezidanteco de Eŭropa Unio.

post

Laborkunsido en Nitra

De la 22-a ĝis 25-a de oktobro okazis en la urbo Nitra laborkunsido pri preparado de la 101-a Universala Kongreso. En ĝi partoprenis entute pli ol 30 personoj: ne nur la loka kongresa komitato kaj helpantoj el Slovakio, Ĉeĥio kaj Hungario, sed ankaŭ reprezentantoj de UEA: Veronika Poór, estonta ĝenerala direktoro, kaj Clay Magalhães, konstanta kongresa sekretario.

kunsido_nitra

La partoprenantoj de la laborkunsido, kun panoramo de Nitra malantaŭe

Dum tiu kunsido okazis akcepto en la urbodomo, kiu kontribuas al organizado de nia kongreso. Ni poste vizitis la ĉefajn ejojn, en kiuj okazos la kongreso, interalie prelegoĉambrojn de la Slovaka agrokultura universitato, la sportejon, en kiu okazos la solena malfermo, kaj la urban teatron, en kiu okazos kulturaj programeroj.

Ni pritraktis ĉiujn temojn, kiuj koncernas la UK-n, de buĝeto ĝis hoteloj kaj manĝejoj, kaj ni dividiĝis en plurajn laborgrupojn, kiuj laboris ekzemple pri ekskursoj, kultura programo kaj junulara programo.

Vi povas vidi kelkajn fotojn de la kunsido en Facebook.

post

Temo de la 101-a UK: “Socia justeco — lingva justeco”

UEA publikigis gazetaran komunikon, en kiu ĝi anoncas decidon pri la tempo de la 101-a Universala Kongreso: “Socia justeco — lingva justeco”. Jen la teksto en la 590-a gazetara komuniko de UEA publikigita la 15-an de oktobro 2015, kiun vi povas legi en la retejo de UEA:

Laŭ la decido de la Estraro de UEA, la temo de la 101-a UK en Nitro (23-30 julio 2016) estos “Socia justeco — lingva justeco”. Jen la enkonduko de la prezidanto de UEA, d-ro Mark Fettes, al la temo.

Jam dekomence, Esperanto estas ligita al la homa strebado por paco. Sed kia paco? Evidente ne la “romia paco”, trudita de la forto de armiloj kaj la subpremo de opozicio; temas pri paco, kiun la popoloj faros en konsento. Paco inter egaluloj.

Per tio, la strebado por paco fariĝas ankaŭ strebado por justeco. Nur homoj egalrajtaj kaj egalvoĉaj povas kunkonstrui socion en konsento unu kun la alia. La Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj listigas kelkajn el la bazaj principoj de tia socio. Aliaj internaciaj konvencioj kaj traktatoj plivastigis tiujn normojn. Ili restas validaj celoj por socioj ĉie en la mondo.

Tamen ekzistas multaj obstakloj al la realigo de tiuj celoj. Nenie troviĝas socio plene justa, kaj la monda evoluo ne ĉiam favoras la justecon. Nuntempe, ekzemple, disvastiĝas debatoj pri la traktado de rifuĝintoj. Ekonomiaj analizoj montras, ke pligrandiĝas malegaleco en kaj inter multaj landoj. Indiĝenaj popoloj plu suferas pro la detruado de iliaj teroj, lingvoj, kulturoj. En movado por paco kaj justeco kiel la nia, gravas klerigi nin pri tiuj fenomenoj kaj pri la alternativoj, por kiuj luktas aliaj movadoj.

Ege ofte en tiaj movadoj mankas konscio pri lingva justeco. Sed anstataŭ kulpigi ilin, ni serĉu la komunajn valorojn, la parencajn celojn, kiuj ebligas kunlaboron. Tiucele ni devas pliprofundigi nian propran komprenon pri lingva justeco, por vidi kiel ĝi interplektiĝas kun aliaj demandoj. Taŭga kadro por tiaj esploroj estas la nuntempaj streboj al daŭripova evoluo. Nepras trovi lokon por Esperanto inter tiuj streboj.

La 101-a Universala Kongreso markos la 20-jariĝon de la Manifesto de Prago, kiu siatempe celis klarigi la rilaton inter Esperanto kaj aliaj sociaj temoj. Venis tempo por ĝia ĝisdatigo, en kongreso vaste malfermita al la mondo. Al ĉiuj strebantoj por justeco, ni alvokas: venu kongresi kun ni en Nitro!

Mark Fettes

post

Rezultoj de la emblemkonkurso por la kongreso en Nitra 2016

Sabaton la 23-an de majo, je 17:00, dum la Tutslovakia Esperanto-renkontiĝo en Modra-Harmónia, estis anoncitaj la rezultoj de la konkurso pri la emblemo de la 101-a Universala Kongreso de Esperanto en Nitra en 2016. Al la konkurso partoprenis 11 personoj, kiuj entute sendis 48 proponojn.

En la ĵurio de la konkurso estis:

 • Mark Fettes, prezidanto de UEA,
 • Jozef Dvonč, urbestro de Nitra,
 • Eva Fitzelová, grafikistino kaj arkitekturistino,
 • Peter Baláž, prezidanto de la loka kongresa komitato.

Kiel venkinta emblemo estis elektita tiu de la rusa esperantistino Elena Ĥusanova, kiu nuntempe laboras en Slovakio kiel volontulino kaj grafikistino en la asocio Edukado@Interreto en Partizánske, kiu laboras interalie pri Esperantaj projektoj. La ĉefa premio estas senpaga partopreno en la venontjara UK en Nitra. Ni kore gratulas la gajninton kaj ankaŭ ĉiujn, kiuj partoprenis en la konkurso.

emblemo_granda

La ĵurio entute elektis kvin plej bonajn proponojn, kies aŭtoroj ricevos premiojn (librojn, T-ĉemizojn, KD-jn, DVD-jn pri Esperanto kaj la urbo Nitra). Temas pri la proponoj de la jenaj homoj: 1. Jelena Ĥusanova, 2. Jusuf Al’Gattan, 3. Jaroslav Uhel, 4. Joseph VanHove, 5. Eva Brezániová.

La venkinta emblemo estos uzata en informado pri la kongreso kaj publikigata en ĉiuj materialoj, kiuj temas pri ĝi.

Konkursintoj kaj nombro da proponoj de ĉiuj el ili:

 • Jaroslav Uhel: 19,
 • Pavol Kaščák: 1,
 • Šarlota Trakovická: 7,
 • Stefan Kowal: 1,
 • Joseph VanHove: 2,
 • Mina Rohaninian: 1,
 • Wacław Rekowski: 1,
 • Jelena Ĥusanova: 2,
 • Joanne Johns: 1,
 • Eva Brezániová: 5,
 • Jusuf Al’Gattan: 8.

Vi povas vidi ĉiujn proponojn ĉi tie.

Nome de la organiza teamo
Peter Baláž, prezidanto

 

post

Emblemkonkurso: anonco de rezultoj dum TER en Modra

La 30-an de aprilo finiĝis la konkurso por la emblemo de la 101-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos en Nitra de la 23-a ĝis la 30-a de julio 2016. Ni ricevis entute 48 proponojn. Ni kore dankas al ĉiuj konkursintoj!

La ĵurio de la konkurso decidis, ke la rezultoj de la konkurso estos anoncitaj dum TER (Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo), kiu okazos de la 22-a ĝis 24-a de majo 2015 en Modra-Harmónia, kaj kies ĉefa temo estos ĝuste la Universala Kongreso de Esperanto. La preciza horo de anonco de la rezultoj estas: sabato la 23-a de majo, 17:00.

Nome de la organiza teamo
Peter Baláž, prezidanto

post

Emblemkonkurso

Emblemo de la 101-a Universala Kongreso de Esperanto

Konkurs-kondiĉoj

La Loka Kongresa Komitato (LKK) organizas okaze de la 101-a Universala kongreso de Esperanto en Nitra (Slovakio) en 2016 konkurson pri desegno de emblemo por ĝi.

Kondiĉoj:

 1. Partopreno ne estas limigita laŭ aĝo, lando aŭ profesio. Ne gravas ĉu profesiulo ĉu amatoro. Ne estas limigita kvanto da proponoj de unu partoprenanto. Membroj de la ĵurio ne rajtas partopreni la konkurson.
 2. Propono de emblemo devas esti:
  • originala, propra verko de konkursanto,
  • simpla kaj facile komprenebla por ĝenerala publiko,
  • en kolora kaj nigro-blanka versioj,
  • en formato JPG, TIFF, GIF aŭ PNG, minimuma grandeco: 600×600 rastrumeroj (bilderoj),
  • sendita en originala versio en kutima formato (ekzemple: *.ai (adobe ilustrator), *.cdr (Corel), *.xcf (Gimp), *.svg (Inkscape), *.pdf, *.psd (Photoshop)) ktp.
 3.  Propono de emblemo devus enhavi:
  • simbolon de Esperanto
  • simbolon de Nitra aŭ de la Kongresejo (aŭlo de la Universitato SPU), kiu simbolas futuron kaj komencon de la dua jarcento de Universalaj Kongresoj,
  • tekston “101-a UK Nitra 2016”
  • mallongan priskribon de la signifo (ne estas kondiĉo)
 4. Proponoj devas esti faritaj laŭ reguloj de krea komunaĵo “Atribuite 4.0 Tutmonda“. Akceptitaj estos ĉiuj proponoj, kiuj venos al adreso de organizanto: Esperanto (LKK), Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske, aŭ al retadreso: uk@esperanto.sk ĝis la 15-a de aprilo 2015, decida estas dato de akcepto de la propono.
 5. Proponoj povas esti sendataj al adreso de organizanto en formo:
  • elektronika, al retadreso: uk@esperanto.sk,
  • aŭ poŝte en KD-j, DVD-j aŭ USB-memorilo.
 6. Rezultojn oni publikigos ĝis la 30-a de aprilo 2015 en la paĝaro de la 101-a UK (nitra2016.ikso.net).
 7. Premioj: la kvin plej bonaj proponoj ricevos valorajn premiojn (librojn, T-ĉemizojn, KD-jn, DVD-jn kun temoj de Esperanto kaj urbo Nitra)
  La unua loko, por la konkursanto kun la venkinta emblemo, estas kovrita ĉeesto en la 101-a UK en Nitra en 2016 (aliĝkotizo kaj tranokto por la tuta aranĝo).

Rekomenditaj ligiloj