La loka kongresa komitato konsistas el:

Peter Baláž
Prezidanto de la LKK
Juraj Gondžúr
Loĝiga servo
Zlatica Gregorová
Ĵurnalistaj rilatoj
Zuzana Kožuchová
Publikaj rilatoj
Michal Matúšov
Kultura programo
Eva Poláková
Scienca/faka programo
Vladimír Rataj
Kongresejo
Jozef Reinvart
Sekretario por eksterlandaj, diplomataj kaj fakaj rilatoj
Dorota Rodzianko
Financoj, volontuloj
Léon Schnelldorfer
Junulara programo
Ján Vajs
Vicprezidanto

Vi ankaŭ povas kontakti la organizantojn ĉe la adreso lkk@esperanto.sk.