post

De la 22-a ĝis 25-a de oktobro okazis en la urbo Nitra laborkunsido pri preparado de la 101-a Universala Kongreso. En ĝi partoprenis entute pli ol 30 personoj: ne nur la loka kongresa komitato kaj helpantoj el Slovakio, Ĉeĥio kaj Hungario, sed ankaŭ reprezentantoj de UEA: Veronika Poór, estonta ĝenerala direktoro, kaj Clay Magalhães, konstanta kongresa sekretario.

kunsido_nitra

La partoprenantoj de la laborkunsido, kun panoramo de Nitra malantaŭe

Dum tiu kunsido okazis akcepto en la urbodomo, kiu kontribuas al organizado de nia kongreso. Ni poste vizitis la ĉefajn ejojn, en kiuj okazos la kongreso, interalie prelegoĉambrojn de la Slovaka agrokultura universitato, la sportejon, en kiu okazos la solena malfermo, kaj la urban teatron, en kiu okazos kulturaj programeroj.

Ni pritraktis ĉiujn temojn, kiuj koncernas la UK-n, de buĝeto ĝis hoteloj kaj manĝejoj, kaj ni dividiĝis en plurajn laborgrupojn, kiuj laboris ekzemple pri ekskursoj, kultura programo kaj junulara programo.

Vi povas vidi kelkajn fotojn de la kunsido en Facebook.