post

Momenton, ĉu vere ĉiuj islamanoj estas teroristoj?

“Se io estas klarigebla, tio ne signifas, ke ĝi estas senkulpigebla.”
Samuel Spišák

En la mondo ekzistas miloj da diversaj religioj. Kristanismo kun proksimume 2,2 miliardoj da anoj estas la plej granda, sed ĝi ne estas la ununura religio en Slovakio aŭ en Eŭropo. En la historio la fido estis unu el la plej oftaj kialoj por militoj pri teritorio aŭ prestiĝo. Nuntempe estas simila situacio – la  du plej grandaj religioj dancas sur tre akra pinto de ponardo, sed multaj reprezentantoj de ĉi tiuj religioj pretas dialogi kaj manpremi. Ne, vere ne ĉiuj islamanoj volas islamigi la tutan mondon helpe de iuj ajn iloj. Ĝuste pro tio estas necese klopodi pri paco, ĉar espero ĉiam ekzistas. Milito elpelis sufiĉe da homoj el siaj hejmoj, por ke ni komprenu, ke tio ne estas solvo.

Ĝuste pri tio klopodas la civitana asocio formita por organizi la Forumon de religioj de la mondo en Slovakio. La renkontiĝo CEIF 2016, do Mezeŭropa interreligia forumo 2016, kiun organizas ĉi tiu asocio, okazos la 25-an de julio 2016 dum la Universala Kongreso de Esperanto en Nitro, kiu okazos 23-an – 30-an de julio 2016. Mário Nicolini diris pri la renkontiĝo: „Ni ne organizas teologian konferencon. La renkontiĝo celas serĉi vojojn por solvi akutajn sociajn problemojn. Slovakio povas troviĝi en la mapo de la spirita mondo.“ Mário Nicolini okupiĝas pri la sekureca situacio en Eŭropo kaj pri kandidatiĝo de Slovakio por okazigo de la Forumo de religioj de la mondo en la jaro 2017.

CEIF 2016 okupiĝos pri kelkaj ĉeftemoj: Migrado kaj integriĝo de eksterlandanoj, Malriĉeco kaj malegaleco de enspezoj, Paco kaj sekureco, Dialogo inter religioj: pri kio? por kio? kiel? Laŭ la oficiala retejo CEIF 2016 estos la kontribuaĵo de Slovakio por plifortigi la dialogon inter religioj, komuna serĉado de solvoj de la kreskanta interetna, interkultura kaj interreligia tensio, konfliktoj estigantaj nacionalismon, ekstremismon, ksenofobion, malemon kaj timon de civitanoj kaj komplikaj ekonomiaj, sociaj kaj societaj problemoj en la mondo, nuntempe ĉefe en EU sub la influo de nekontrolita alveno de granda amaso de migrantoj.

La papo Francisko diris pri la temo de enmigrintoj kaj islamanoj: „Por ke ni konservu dialogon kun la islamo, estas necesa konvena trejnado de ĉiuj koncernitoj ne nur por ke ili estu firme kaj ĝojplene enradikigitaj en sia identeco, sed ankaŭ por ke ili kapablu pritaksi la valorojn de aliaj, ekkonscii pri iliaj timoj, de kiuj fontas iliaj postuloj kaj malkovri kundividitajn opiniojn. Ni kristanoj devus kun amo kaj respekto brakumi la islamajn enmigrintojn en niaj landoj same kiel ni kredas kaj atendas, ke ni estos akceptataj kaj respektataj en la landoj kun islama tradicio.“

„La islamo havas sian propran logikon, kiu diferencas de aliaj religioj. Por dialogo kun islamano vi unue devas enpenetri en lian menson kaj poste vi devas reveni al via menso kaj identeco,“ atentigas profesoro Francesco Zannini el la Papa instituto de arabaj studoj kaj islamistiko, unu el la invititaj prelegantoj de CEIF 2016. Ĉu entute eblas venki super la ideologio de radikala islamo? Laŭ alia invitita gasto, imamo Yahya Pallavicini, la plenrajtigito de la Roma moskeo por interreligia dialogo, la gvidantoj de la islamaj komunumoj en Okcidento devas ludi ĉefan rolon en la batalo kontraŭ la ideologio de tiel nomata Islama ŝtato, kiu estas kontraŭ la demokratia sistemo. Ĝuste ili kapablis adapti la interpretiĝon de islamo al la okcidenta vivstilo.

En la konferenco CEIF 2016 devus paroli spiritaj kaj laikaj reprezentantoj de kristanismo, judaismo, islamo, hinduismo, budhismo, ŝintoismo, bahaismo kaj homoj el politikaj, akademiaj, neregistaraj kaj entreprenistaj rondoj.

CEIF havas grandan perspektivon kaj ĝi povas proponi solvojn de tutmondaj problemoj, kiuj eliras ne nur de religia netoleremo. Pluralita societo enhavanta kulturan, rasan kaj religian buntecon estas direkto, kiun devus sekvi ankaŭ Slovakio. Ĉu eblas atingi tion dum kelkaj jaroj?

„Koncerne rifuĝintojn en Slovakio estas fortaj esprimoj de netoleremo. Oni povas klarigi tion per la fakto, ke la lando estis 40 jarojn izolita de la mondo. Komunistoj elpelis religion el la publika sfero. Sed se io estas klarigebla, tio ne signifas, ke ĝi estas senkulpigebla. Ne ekzistas alia vojo ol prepariĝi por la integriĝo de ĉi tiuj komunumoj,“ aldonas Nicolini.

Kaj kial ili kunorganizas la aranĝon kun Esperanto? „Ĝi estas movado malfermita al la mondo kun forta humanisma mesaĝo. Esperanton parolis mia avino, multaj estas surprizitaj, ke ĝi ankoraŭ ekzistas. Sed la erao de la interreto donis flugilojn al Esperanto. Ĝi estas ankaŭ bonega enkonduko por studi fremdajn lingvojn.“

CEIF 2016 laŭ la organizantoj devus esti antaŭpremiero de la Forumo de religioj de la mondo 2017. „Globala forumo, kiun ni volas organizi venontjare, estas subtenita de multaj flankoj, en pasinteco subtenis ĝin dalajlamao aŭ imamo el Mekko. La Forumon en Hispanio malfermis la arkiepiskopo de Barcelono kaj en Melbourne kardinalo George Pell, kiu nuntempe estas komisiita per la papo por reformi la financojn de Vatikano. En Salt Lake City parolis nuncio ĉe UNO pri la temo de klimataj ŝanĝoj. Krome en la pasinteco la forumon partoprenis Nelson Mandela, jordania reĝino Raánia, eks-prezidento Jimmy Carter, multaj Nobelpremiitoj kaj similaj personoj. La pasintan forumon en Salt Lake City partoprenis ĉirkaŭ 10 500 personoj. Ĝi estas grandioza sperto, iu speco de spirita Olimpiko,“ diras Nicolini.

La konferenco CEIF 2016 estas malfermita por la vasta publiko. Sufiĉas registriĝi. Tio estas simpla – vi povas registriĝi ene de kelkaj minutoj enrete http://parlament2017.sk/ceif-2016/. Junaj homoj, kiuj interesiĝas pri kulturo, spirita evoluo kaj aktuala situacio en la mondo estas aparte bonvenaj!

Se vi interesiĝas pri la projektoj de interkultura kaj interreligia dialogo, kiuj estas evoluataj, ne hezitu kontakti Mário Nicolini, kiu estas i.a. fondinto kaj honora prezidanto de la junulara organizo Eŭroatlantika centro (mario@parlament2017.sk).

Ĉi tiu artikolo aperas en la nova numero de la Nitra lerneja gazeto S3GA, kiu ĵus gajnis unu el la ĉefaj premioj en la tutslovakia konkurso de junaj ĵurnalistoj Ŝturovo pero 2016.

La komuna lerneja gazeto S3GA de la Nutraĵindustria mezlernejo, Hotela akademio kaj Sporta gimnazio en Nitro estas eldonata en nombro de 1300 ekzempleroj kutime trifoje jare. La celo de S3GA estas evoluigi kaj plifortigi la rilatojn inter la studentoj de ĉiuj tri lernejoj kaj doni spacon por agadoj de studentoj kaj profesoroj.

 

post

ĈAR: Liptov bonvenigas internacian renkontiĝon de esperantistoj

ĈAR estas ĉelima Esperanta junulara renkontiĝo, kiu okazos ĉi-jare en Liptovský Mikuláš. Tie renkontiĝos komencantoj, progresantoj kaj fluaj Esperanto-parolantoj. ĈAR ne temas nur pri lernado de la internacia lingvo, sed ankaŭ pri ekkonado de la bela medio de la regiono Liptov.

La renkontiĝo de Esperanto-ŝatantoj okazos de la 12-a ĝis 15-a de novembro 2015 ĉe la piedo de la monto Chopok en la pensiono Relax Jasná en Liptovský Mikuláš (Demänová).

Dum la renkontiĝo okazos intenca kurso de Esperanto por komencantoj kaj progresantoj. Post studado, la proksimume 30 partoprenantoj povas ĝui programerojn ligitajn al la ĉeftemo de la aranĝo: “En sana korpo loĝas sana spirito”. La pinto de la evento estos ekskurso al la bela groto Demänovská jaskyňa Slobody (Groto de Libereco).

La celo de la aranĝo estas ekkonigi Esperanton al absolutaj komencantoj kaj ebligi al progresantoj praktiki ĝin en internacia medio.

La organizantoj de la aranĝo estas Pola Esperanto-Junularo (PEJ) kaj Slovaka Esperanto-Junularo (SKEJ).

 

pej

La evento ĈAR komenciĝos la 12-an de novembro 2015 vespere en la pensiono Relax Jasná, Obchodná ulica 299, Liptovský Mikuláš. La programo daŭros ĝis la 15-a de novembro. Pliaj informoj estas troveblaj ĉe http://cxar.pej.pl/.

Kadre de ĈAR okazos ankaŭ diskutoj pri la venontjara 101-a Universala Kongreso de Esperanto, kiun Slovakio gastigos la unuan fojon en sia historio. Ĝi okazos en la historia urbo Nitra fine de julio 2016, en la unua monato de la slovaka prezidanteco de Eŭropa Unio.

post

Laborkunsido en Nitra

De la 22-a ĝis 25-a de oktobro okazis en la urbo Nitra laborkunsido pri preparado de la 101-a Universala Kongreso. En ĝi partoprenis entute pli ol 30 personoj: ne nur la loka kongresa komitato kaj helpantoj el Slovakio, Ĉeĥio kaj Hungario, sed ankaŭ reprezentantoj de UEA: Veronika Poór, estonta ĝenerala direktoro, kaj Clay Magalhães, konstanta kongresa sekretario.

kunsido_nitra

La partoprenantoj de la laborkunsido, kun panoramo de Nitra malantaŭe

Dum tiu kunsido okazis akcepto en la urbodomo, kiu kontribuas al organizado de nia kongreso. Ni poste vizitis la ĉefajn ejojn, en kiuj okazos la kongreso, interalie prelegoĉambrojn de la Slovaka agrokultura universitato, la sportejon, en kiu okazos la solena malfermo, kaj la urban teatron, en kiu okazos kulturaj programeroj.

Ni pritraktis ĉiujn temojn, kiuj koncernas la UK-n, de buĝeto ĝis hoteloj kaj manĝejoj, kaj ni dividiĝis en plurajn laborgrupojn, kiuj laboris ekzemple pri ekskursoj, kultura programo kaj junulara programo.

Vi povas vidi kelkajn fotojn de la kunsido en Facebook.

post

Temo de la 101-a UK: “Socia justeco — lingva justeco”

UEA publikigis gazetaran komunikon, en kiu ĝi anoncas decidon pri la tempo de la 101-a Universala Kongreso: “Socia justeco — lingva justeco”. Jen la teksto en la 590-a gazetara komuniko de UEA publikigita la 15-an de oktobro 2015, kiun vi povas legi en la retejo de UEA:

Laŭ la decido de la Estraro de UEA, la temo de la 101-a UK en Nitro (23-30 julio 2016) estos “Socia justeco — lingva justeco”. Jen la enkonduko de la prezidanto de UEA, d-ro Mark Fettes, al la temo.

Jam dekomence, Esperanto estas ligita al la homa strebado por paco. Sed kia paco? Evidente ne la “romia paco”, trudita de la forto de armiloj kaj la subpremo de opozicio; temas pri paco, kiun la popoloj faros en konsento. Paco inter egaluloj.

Per tio, la strebado por paco fariĝas ankaŭ strebado por justeco. Nur homoj egalrajtaj kaj egalvoĉaj povas kunkonstrui socion en konsento unu kun la alia. La Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj listigas kelkajn el la bazaj principoj de tia socio. Aliaj internaciaj konvencioj kaj traktatoj plivastigis tiujn normojn. Ili restas validaj celoj por socioj ĉie en la mondo.

Tamen ekzistas multaj obstakloj al la realigo de tiuj celoj. Nenie troviĝas socio plene justa, kaj la monda evoluo ne ĉiam favoras la justecon. Nuntempe, ekzemple, disvastiĝas debatoj pri la traktado de rifuĝintoj. Ekonomiaj analizoj montras, ke pligrandiĝas malegaleco en kaj inter multaj landoj. Indiĝenaj popoloj plu suferas pro la detruado de iliaj teroj, lingvoj, kulturoj. En movado por paco kaj justeco kiel la nia, gravas klerigi nin pri tiuj fenomenoj kaj pri la alternativoj, por kiuj luktas aliaj movadoj.

Ege ofte en tiaj movadoj mankas konscio pri lingva justeco. Sed anstataŭ kulpigi ilin, ni serĉu la komunajn valorojn, la parencajn celojn, kiuj ebligas kunlaboron. Tiucele ni devas pliprofundigi nian propran komprenon pri lingva justeco, por vidi kiel ĝi interplektiĝas kun aliaj demandoj. Taŭga kadro por tiaj esploroj estas la nuntempaj streboj al daŭripova evoluo. Nepras trovi lokon por Esperanto inter tiuj streboj.

La 101-a Universala Kongreso markos la 20-jariĝon de la Manifesto de Prago, kiu siatempe celis klarigi la rilaton inter Esperanto kaj aliaj sociaj temoj. Venis tempo por ĝia ĝisdatigo, en kongreso vaste malfermita al la mondo. Al ĉiuj strebantoj por justeco, ni alvokas: venu kongresi kun ni en Nitro!

Mark Fettes