Ĉi tie aperas nur la plej gravaj programeroj. La Estraro de UEA rezervas al si la rajton fari ŝanĝojn. La detalan programon vi povas trovi en la retejo de UEA.

Sabato, 23 julio Malfermo de la kongresejo je 9:00. Alveno de la kongresanoj kaj registriĝo. Disdonado de dokumentoj. Komitato de UEA. Unuafojaj Kongresanoj. Libroservo. Movada Foiro/Interkona Vespero. Giĉetoj funkcias ĝis 18:00.

Dimanĉo, 24 julio Solena Inaŭguro (10:00). Libroservo. Inaŭguro de IKU/AIS. Kongresa Temo. Paroligaj Kursoj. Slovaka Eksprese. Ĉeĥa Eksprese. Nacia Vespero.

Lundo, 25 julio Libroservo. IKU-prelegoj. Paroligaj Kursoj. Kleriga Lundo. Slovaka Eksprese. Ĉeĥa Eksprese. Ekumena Diservo. Teatro. Bankedo. Kongresa Balo.

Mardo, 26 julio Libroservo. Paroligaj Kursoj. Tago de Lernado. IKU-prelegoj. Kongresa Temo. Estraro respondas. Slovaka Eksprese. Ĉeĥa Eksprese. Landa Agado. Delegita Reto. Societo Zamenhof. Teatro.

Merkredo, 27 julio Tuttagaj ekskursoj.

Ĵaŭdo, 28 julio Libroservo. Libroj de la Jaro. IKU-prelegoj. Kongresa Temo. Esperantologia Konferenco. Belartaj Konkursoj. Paroligaj Kursoj. Centra Oficejo respondas. Urba Akcepto (por invititoj). Koncerto.

Vendredo, 29 julio Libroservo. Komitato de UEA. IKU-prelegoj. Paroligaj Kursoj. Faka Forumo. Aŭkcio. Venontaj UK-oj. IAV.

Sabato, 30 julio Solena Fermo (10:00). Libroservo (ĝis 14:00). Fermo de la kongresejo (14:00).