Organizačný výbor tvoria:

Peter Baláž
Predseda organizačného výboru
Juraj Gondžúr
Ubytovanie
Zlatica Gregorová
Tlačový servis / Novinári
Zuzana Kožuchová
Vzťahy s verejnosťou (PR)
Michal Matúšov
Kultúrny program
Eva Poláková
Vedecký a odborný program
Vladimír Rataj
Kongresové priestory
Jozef Reinvart
Tajomník pre zahraničné, diplomatické a odborné vzťahy
Dorota Rodzianko
Financie, dobrovoľníci
Léon Schnelldorfer
Mládežnícky program
Ján Vajs
Podpredseda organizačného výboru

Organizátorov môžete kontaktovať na adrese: lkk@esperanto.sk.