Podporte náš Svetový kongres esperanta, podporte slovenské esperantské hnutie!

SKEF má nový bankový účet, venovaný 101. svetovému kongresu esperanta, aby mohol lepšie vykonávať organizovanie prvého svetového kongresu esperanta na Slovensku v júli 2016 v Nitre.

A k by ste radi pomohli, je tak možné urobiť aj Vašou finančnou podporou (samozrejme aj pomoc iného druhu je vítaná). Za akúkoľvek čiastku, ktorá umožní vytvoriť nezabudnuteľný kongres, budeme viac ako povďační a mená všetkých darcov uverejníme na internetovej stránke kongresu.

Účet je vo Fio banke, názov účtu: Slovenská esperantská federácia; číslo účtu: Slovensko: 2600820124/8330; Česko: 2600820124/2010. Vo Fio banke je možné platiť z oboch krajín bez poplatkov medzi dvoma krajinami.

IBAN: SK7283300000002600820124
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX (konšt. symbol 0968).