post

Využi neobmedzené možnosti cestovania prostredníctvom esperanta

Esperanto je medzinárodný jazyk a jednou z jeho hlavných myšlienok je spájanie ľudí rôznych národností bez jazykových bariér. Jazyk je skutočne jednoduchý, preto sa ho dokáže naučiť takmer každý v pomerne krátkom čase. O tom sme už písali v predchádzajúcich číslach Poľnohospodára. Esperanto otvára aj dvere do sveta a prináša množstvo nových priateľstiev a zážitkov.

Esperantisti sa radi spoznávajú, zabávajú a vytvárajú si množstvo príležitostí na stretnutia. Každoročne sa
koná množstvo rôznych podujatí v 90-tich krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí mládežnícka organizácia SKEJ – Slovenská esperantská mládež, ktorá organizuje podujatia pre esperantistov v spolupráci so SKEF – Slovenskou esperantskou federáciou (www.esperanto.sk).

Každý rok v júli sa koná Letná škola esperanta – SES. Toto týždenné medzinárodné stretnutie spája atmosféru esperantských festivalov, výlety, šport a učenie sa esperanta pod vedením skúsených pedagógov. Tento rok sa LŠ neuskutoční, lebo Nitra a SPU budú hostiť 101. svetový kongres esperanta. Esperantské kongresy majú dlhú tradíciu a zúčastňujú sa na nich tisícky esperantistov z celého sveta. Kongres sa koná vždy v inej krajine, takže s esperantom skutočne môžete precestovať zemeguľu. Napríklad 100. svetový kongres bol vlani v Lille (FR) za účasti 2700 účastníkov z 82 krajín, budúci rok bude v Soule, hlavnom meste Kórejskej republiky.

Podobným podujatím (len pre mladšie publikum) je IJK – Medzinárodný mládežnícky kongres. Tento festival tiež cestuje z krajiny do krajiny a mladí nadšenci esperanta môžu spolu tráviť týždeň plný skvelých akcií. Tento rok sa uskutoční v Európskom hlavnom meste kultúry – vo Vroclave, Poľsko.

V Poľsku sa začala tradícia Pohraničného podujatia pre tých, ktorí práve končia kurz a chcú esperanto zažiť aj mimo školských lavíc. Po niekoľkých ročníkoch sa dostalo na Slovensko – na Liptov. Účastníci absolvujú intenzívny kurz esperanta, zažijú výlety, diskotéky a iný zábavný program. V Nemecku a Poľsku sa pravidelne s ročnou obmenou koná Mládežnícky E-týždeň. Oslavovať nový rok práve s esperantistami stojí za to. Podujatie ponúka zábavu v kruhu nových priateľov, koncerty, výlety, prednášky a perfektnú novoročnú oslavu. S esperantom si užijete nielen veľa zábavy, ale spoznáte krásne miesta na Zemi a k tomu ušetríte.

Pasporta Servo (http://pasportaservo.org) je adresár ľudí z celého sveta, ktorí zadarmo poskytujú ubytovanie vo vlastnom dome. Cieľom je rozšíriť esperanto a pomôcť nadväzovať kontakty bez jazykových či kultúrnych obmedzení. Základnou podmienkou je znalosť esperanta na oboch stranách. Hostiteľ si určí podmienky, koľko osôb môže ubytovať a na ako dlho. Môžete si vybrať aj na základe záujmov. Hostiteľ často pomáha aj s dopravou, sprevádza hosťa po krajine a pod. Esperantisti sa teda môžu rozhodnúť isť na dovolenku kdekoľvek na svete a ubytujú sa úplne zadarmo. Náklady na výlet sa tak podstatne znížia.

Samozrejme, esperanto sa intenzívne využíva aj v množstve akcií odborného charakteru (na univerzitnej či akademickej pôde), ako aj na poli jazykovopolitickej teórie. Ak ste sa práve rozhodli naučiť sa esperanto, jednoduché bezplatné kurzy nájdete na lernu.net.

Zdroj: http://www.polnohospodar.sk/images/stories/pdf/60/60-15-16polnohospodar.pdf