Kongresové mesto Nitra

Kongresové priestory: SPU, Mestská hala

Slovensko

Náš stánok na 100. UK