Miroslav Lajčák
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Jozef Dvonč
Primátor Nitry
Milan Belica
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Peter Bielik
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Ján Figeľ
Osobitný vyslanec EK pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EU
Marta Kučerová
Generálna riaditeľka Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
Ľubomír Zelenický
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Štefán Klein
Vynálezca a spoluzakladateľ Aeromobilu
Jozef Leikert
Básnik, spisovateľ, dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
Stanislav Vallo
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve a Luxemburskom veľkovojvodstve
Ľuboš Blaha
Poslanec Národnej Rady Slovenskej republiky