Partnerské kategórie pre 101. Svetový kongres esperanta v Nitre v roku 2016 (stiahnuť ako PDF)

Vážený obchodný partner,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 101. Svetový kongres esperanta, ktorý sa bude konať v dňoch od 23.7. do 30.7.2016 v Nitre.

Pre Slovenskú republiku je veľkou cťou, že môže po prvý krát v histórii hostiť toto najnavštevovanejšie medzinárodné esperantské stretnutie s najdlhšou tradíciou. V Nitre sa začne písať história druhej stovky týchto svetových podujatí. Každoročne sa na nich zúčastňuje od jedného do troch tisícok esperantistov z viac ako sedemdesiat krajín sveta. V rámci svetových kongresov sa tiež organizujú odborné konferencie i výročné stretnutia viacerých odborných organizácií esperantistov, ktoré navštevujú rádovo stovky účastníkov.

O význame tohto podujatia svedčí aj fakt, že nad ním prevzal záštitu aj priamo prezident SR Andrej Kiska. 101. Svetový kongres Esperanta bude venovaný téme „Sociálna spravodlivosť – jazyková spravodlivosť“ a bude najväčším medzinárodným podujatím počas prvého Predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie.

Hoci zatiaľ žiaden štát neprijal esperanto ako úradný jazyk, používa ho komunita z vyše dvoma miliónmi hovoriacich vo vyše 150 krajinách sveta. V Poľsku je na zozname nemateriálneho kultúrneho dedičstva. Získalo medzinárodné uznania, napríklad dve rezolúcie UNESCO či podporu známych osobností verejného života. V súčasnosti sa esperanto využíva pri cestovaní, korešpondencii, medzinárodných stretnutiach a kultúrnych výmenách, kongresoch, vedeckých diskusiách, v pôvodnej aj prekladovej literatúre, divadle a kine, hudbe, tlačenom aj internetovom spravodajstve, rozhlasovom a televíznom vysielaní. Esperanto za 128 rokov používania od jeho iniciovania preukázalo, že je živým, moderným a plnohodnotným jazykom. Uľahčuje ľuďom štúdium cudzích jazykov, prispieva k podpore širokej mnohojazyčnosti. Je zároveň nástrojom rovnoprávnej a spravodlivej jazykovej komunikácie pre všetkých občanov vo svete. Esperantské hnutie sa otvára ostatnému svetu a ponúka esperanto ako nástroj na spravodlivé a efektívne riešenie jazykových problémov ako v EÚ/Európe, tak aj vo svete.

Počas 101. Svetového kongresu Esperanta sa v Nitre uskutočnia 4 otvorené odborné sprievodné podujatia: jazykovo-politická konferencia krajín V4+ na tému „Perspektívy jazykovej komunikácie v EÚ“, medzinárodné podnikateľské a obchodné fórum „Investovať v srdci Európy – investovať na Slovensku“, medzináboženské stretnutie, 20. medzinárodný medicínsky esperantský kongres na tému „Lekári a globalizácia: aký lekári sú potrebný v novom storočí?“. Podujatia sa uskutočnia pod záštitou vysokých štátnych predstaviteľov a pod hlavičkou Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.

Obraciame sa na Vás s ponukou prezentovať Vašu spoločnosť na našom podujatí: podporte 101. Svetový kongres esperanta a sprievodné odborné podujatia, podporte slovenské esperantské hnutie! A zároveň s nami môžete stráviť dni naplnené odbornými poznatkami, ale aj osobnými stretnutiami v krásnom prostredí v historickom meste Nitra.

Všeobecné informácie

 • Termín: 23.7. do 30.7.2016
 • Miesto konania: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Organizačný výbor: Peter Baláž predseda organizačného výboru
 • Jazyk kongresu: esperanto
 • Témy: „Sociálna spravodlivosť – jazyková spravodlivosť“
 • Partnerský program: Guarant International
 • Webové stránky: nitra2016.ikso.net

Partnerské kategórie

Generálny partner 101. Svetového kongresu esperanta (7 500 EUR)

(Počet partnerov obmedzený na dvoch)

 • možnosť využiť výstavnú plochu 9 m2 počas celého týždňa
 • prioritný výber umiestnenia výstavnej plochy
 • štyri vystavovateľské registrácie, zahŕňajúce vstup na kongres a obed počas konania kongresu
 • štyri vstupenky na spoločenský večer – kongresový bál
 • poskytnutie dvoch vnútorných inzertných strán vo finálnom programe kongresu
 • poskytnutie zadnej strany finálneho programu pre inzerciu, polovicu v prípade dvoch partnerov
 • umiestnenie loga na pódiu v hlavnej kongresovej sále – logo pripraví spoločnosť GUARANT
 • prezentácia loga partnera vo všetkých kongresových publikáciách v kategórii generálny partner
 • umiestnenie firemného loga v kategórii generálny partner na webových stránkach akcie s odkazom
 • na stránky partnera
 • vloženie propagačného materiálu do kongresových tašiek (materiál dodá partner)
 • umiestnenie loga partnera v priestoroch registrácie – logo pripraví spoločnosť GUARANT
 • možnosť dodať vlastné firemné kongresové tašky (potlačiteľné z druhej strany logom kongresu)
 • možnosť dodať vlastné firemné šnúrky na menovky účastníkov
 • poďakovanie partnerovi v rámci slávnostného otvorenia kongresu a počas slávnostného záverečného ceremoniálu
 • Pokiaľ generálnym partnerom kongresu bude nadnárodná firma, má možnosť spojiť sa s jedným lokálnym zástupcom a uhradiť partnerskú účasť spoločne. Toto pravidlo platí výhradne pre generálneho partnera kongresu.

Hlavný partner 101. Svetového kongresu esperanta (5 000 EUR)

 • možnosť využiť výstavnú plochu 6 m2 počas celého týždňa
 • následne po generálnych partneroch má hlavný partner prioritu vo výbere umiestnenia výstavnej plochy
 • tri vystavovateľské registrácie, zahŕňajúce vstup na kongres a obed počas konania kongresu
 • tri vstupenky na spoločenský večer – kongresový bál
 • poskytnutie jednej inzertnej strany vo finálnom programe kongresu
 • umiestnenie loga na pódiu v hlavnej kongresovej sále – logo pripraví spoločnosť GUARANT
 • prezentácia loga partnera vo všetkých kongresových publikáciách v kategórii hlavný partner
 • umiestnenie firemného loga v kategórii hlavný partner na webových stránkach akcie s odkazom na stránky partnera
 • vloženie jedného propagačného materiálu v rozsahu 2 strany A4 do kongresových tašiek (materiál dodá partner)
 • poďakovanie partnerovi v rámci slávnostného otvorenia kongresu a počas slávnostného záverečného ceremoniálu

Partner 101. Svetového kongresu esperanta (2 500 EUR)

 • možnosť využiť výstavnú plochu 4 m2 počas celého týždňa
 • dve vystavovateľské registrácie, zahŕňajúce vstup na kongres
 • dve vstupenky na spoločenský večer – kongresový bál
 • poskytnutie polovice inzertnej strany vo finálnom programe kongresu
 • umiestnenie loga v hlavnom kongresovom sále – logo pripraví spoločnosť GUARANT
 • prezentácia loga partnera vo všetkých kongresových publikáciách v kategórii partner
 • umiestnenie firemného loga v kategórii partner na webových stránkach akcie
 • vloženie jedného propagačného materiálu v rozsahu 1 strany A4 do kongresových tašiek (materiál dodá partner)
 • poďakovanie partnerovi v rámci slávnostného otvorenia kongresu a počas slávnostného záverečného ceremoniálu

Vystavovateľ (850 EUR)

 • možnosť využiť výstavnú plochu 2 m2 počas celého týždňa
 • jedna vystavovateľská registrácia, zahŕňajúca vstup na výstavu

Partner úvodného slávnostného otvorenia a/alebo záverečného ukončenia (850 EUR)

Možnosť prezentovať svoje propagačné materiály a umiestnenie loga v priestoroch otvorenia/ukončenia.

Doplnkové partnerské možnosti 101. Svetového kongresu esperanta

 • Konferenčné tašky pre delegátov (partner dodá len grafiku): 2 500 EUR
 • Konferenčné tašky pre delegátov (ak dodá partner): 900 EUR
 • Delegátske šnúrky na krk exkluzívne (partner dodá len grafiku): 1500 EUR
 • Delegátske šnúrky na krk exkluzívne (ak dodá partner): 750 EUR
 • Kongresové bloky a perá pre účastníkov: 1500 EUR
 • Možnosť dodania firemných blokov a pier pre účastníkov: 750 EUR
 • Možnosť umiestniť celostránkovú reklamu do finálneho programu: 400 EUR
 • Možnosť umiestniť propagačný leták spoločnosti max. A4 do konferenčných tašiek: 300 EUR
 • Každý ďalší 1m2 vystavovateľskej plochy: 400 EUR
 • Vystavovateľská registrácia pre ďalšieho zástupcu spoločnosti: 75 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH.

Ak táto partnerská ponuka nezodpovedá vašim potrebám, obráťte sa prosím pre spracovanie individuálnej ponuky na:

Mgr. Peter Petrovič
GUARANT International spol. s r. o.
E-mail: petrovic@guarant.sk
Mobil: +41 902 883 353

alebo

Peter Baláž
Slovenská esperantská federácia (SKEF)
E-mail: peter.balaz@esperanto.sk
Mobil: +421 902 203369

Emblemo101 UK-02