post

ĈAR – Liptov privíta medzinárodný zraz mladých esperantistov

ĈAR je pohraničné esperantské stretnutie mládežníkov, ktoré sa tento rok uskutoční v Liptovskom Mikuláši. Stretnú sa tam začiatočníci, pokročilí, ale aj plynulo hovoriaci esperantisti. ĈAR nebude len o učení sa medzinárodného jazyka esperanta, ale aj o spoznávaní krásneho prostredia Liptova.

Stretnutie milovníkov esperanta sa bude konať 12. – 15. novembra 2015 na úpätí Chopku v penzióne Relax Jasná v Liptovskom Mikuláši (Demänová).

Počas stretnutia bude prebiehať intenzívny kurz esperanta pre začiatočníkov aj pokročilých. Po štúdiu sa môže tridsiatka účastníkov tešiť na aktivity spojené s hlavnou témou podujatia „V zdravom tele zdravý duch”. Čerešničkou na torte bude výlet do krásnej Demänovskej jaskyne Slobody.

Cieľom stretnutia je priblížiť medzinárodný jazyk esperanto úplným začiatočníkom, a pokročilým umožniť precvičiť si jazyk v medzinárodnom prostredí.

Organizátormi podujatia sú Poľská Esperantská Mládež (PEJ) a Slovenská Esperantská Mládež (SKEJ).

pej

Podujatie ĈAR začne 12. novembra 2015 večer, v penzióne Relax Jasná, na Obchodnej ulici 299 v Liptovskom Mikuláši. Program bude prebiehať až do nedele 15. novembra 2015. Ďalšie informácie nájdete aj na http://cxar.pej.pl/.

V rámci stretnutia ĈAR sa bude plánovať aj budúcoročný 101. Svetový kongres esperanta, ktorý bude Slovensko hostiť vôbec prvýkrát v histórii. Ten sa uskutoční v historickom meste Nitra koncom júla 2016, v prvom mesiaci slovenského predsedníctva Európskej únie.

Esperanto (pôvodne Lingvo Internacia – „medzinárodný jazyk“) je najrozšírenejší medzinárodný plánový jazyk. Názov je odvodený od pseudonymu, pod ktorým v roku 1887 zverejnil lekár L. L. Zamenhof základy tohto jazyka. Zámerom tvorcu bolo vytvoriť ľahko naučiteľný a použiteľný neutrálny jazyk, vhodný na použitie v medzinárodnej komunikácii. Cieľom nebolo nahradiť národné jazyky, čo bolo neskôr aj deklarované v Boulonskej deklarácii.

Viac o esperante na: www.esperanto.sk alebo https://sk.wikipedia.org/wiki/Esperanto

post

Výsledky súťaže o emblém kongresu v Nitre 2016

V sobotu 23.5. o 17:00 hod. počas Celoslovenského stretnutia esperantistov v Modre-Harmónii boli vyhlásené výsledky súťaže o emblém 101. Svetového kongresu esperanta v Nitre 2016. Do súťaže sa prihlásilo 11 súťažiacich , ktorí poslali spolu 48 návrhov.

V porote súťaže boli:

 • Mark Fettes, predseda UEA,
 • Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra,
 • Eva Fitzelová, grafička/architektka,
 • Peter Baláž, predseda prípravného výboru.

Ako víťazný bol zvolený emblém od ruskej esperantistky Eleny Chusanovej, ktorá momentálne pracuje na Slovensku ako dobrovoľníčka-grafička v občianskom združení „Edukácia@Internet“ v Partizánskom, ktoré sa venuje aj esperantským projektom. Hlavnou cenou je práve bezplatná účasť na budúcoročnom Svetovom kongrese esperanta v Nitre. Víťazke srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

emblemo_granda

Spolu porota vybrala päť najlepších návrhov, ktoré budú odmenené vecnými cenami (knihy, tričká, CD, DVD s tématikou esperanta a mesta Nitra). Sú to návrhy od týchto autorov: 1. Jelena Chusanova, 2. Jusuf Al’Gattan, 3. Jaroslav Uhel, 4. Joseph VanHove, 5. Eva Brezániová.

Víťazný návrh bude použitý pri propagácii kongresu, a uverejňovaný na všetkých materiáloch, spojených s týmto podujatím.

Súťažiaci a počet návrhov od každého z nich:

 • Jaroslav Uhel: 19,
 • Pavol Kaščák: 1,
 • Šarlota Trakovická: 7,
 • Stefan Kowal: 1,
 • Joseph VanHove: 2,
 • Mina Rohaninian: 1,
 • Wacław Rekowski: 1,
 • Jelena Chusanova: 2,
 • Joanne Johns: 1,
 • Eva Brezániová: 5,
 • Jusuf Al’Gattan: 8.

Všetky návrhy možno nájsť tu.

Za organizačný výbor

Peter Baláž – predseda

post

Súťaž o emblém kongresu: vyhlásenie výsledkov počas TER v Modre

30.4. sa skončila súťaž o emblém 101. svetového kongresu esperanta, ktorý sa uskutoční v Nitre, 23.-30.7.2016. Do súťaže prišlo spolu 48 návrhov. Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme!

Porota súťaže sa dohodla, že výsledky súťaže budú zverejnené priamo počas TER (Celoslovenské esperantské stretnutie), ktoré sa uskutoční 22.-24.5.2015 v Modre-Harmónii a bude obsahovo venovaný aj Svetovému kongresu esperanta. Presný čas ohlásenia výsledkov: sobota 23.5., 17:00 hod.

Za organizačný výbor
Peter Baláž – predseda

post

Súťaž o vytvorenie emblému

Emblém 101. Svetového kongresu esperanta

Súťažné podmienky

Národný organizačný výbor (LKK) vyhlasuje z príležitosti konania 101. Svetového kongresu esperanta v Nitre (Slovensko) v roku 2016 súťaž o grafické stvárnenie kongresového emblému.

Podmienky:

 1. Účasť na súťaži nie je limitovaná vekom, krajinou ani profesiou. Súťaž je otvorená pre profesionálnych umelcov aj pre amatérov. Nie je limitovaný ani počet návrhov od jedného súťažiaceho. Súťaže sa nesmú zúčastniť členovia poroty.
 2. Návrh emblému musí byť:
  • originálny, vlastné dielo súťažiaceho,
  • jednoduchý a ľahko pochopiteľný pre široké publikum,
  • vo farebnom a čierno-bielom vyhotovení,
  • vo formáte JPG, TIFF, GIF alebo PNG, minimálna veľkosť: 600×600 pixelov,
  • poslaný v originálnej verzii vo zvyčajnom formáte (napr.: *.ai (adobeilustrator), *.cdr (Corel), *.xcf (Gimp), *.svg (Inkscape), *.pdf, *.psd (Photoshop)), atď.
 3. Návrh emblému by mal obsahovať:
  • symbol esperanta;
  • symbol Nitry alebo kongresovej budovy (aula SPU), ktorá svojim tvarom symbolizuje budúcnosť a začiatok druhého storočia Svetových kongresov;
  • text „101-a UK Nitra 2016“;
  • krátky textový opis (nie je podmienkou).
 4. Návrh musí byť vytvorený podľa CreativeCommons „Attribution 4.0 International“. Akceptované budú všetky návrhy, ktoré prídu na adresu organizátora Esperanto (LKK), Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske alebo mailom na uk@esperanto.sk do 15. 4. 2015, rozhodujúci je dátum prijatia návrhu.
 5. Návrhy môžu byť posielané na adresu organizátora formou:
  • elektronickou, na adresu uk@esperanto.sk,
  • alebo poštou na CD, DVD či USB kľúči.
 6. Výsledky budú zverejnené do 30. 4. 2015 na domovskej stránke 101. Svetového kongresu esperanta (nitra2016.ikso.net).
 7. Ceny: päť najlepších návrhov bude odmenených vecnými cenami (knihy, tričká, CD, DVD s tématikou esperanta a mesta Nitra).
  Prvé miesto – súťažiaci s víťazným logom – úhrada účasti na 101. UK v Nitre v roku 2016 (účastnícky poplatok a ubytovanie na celé podujatie).

Odporúčané linky