post

30.4. sa skončila súťaž o emblém 101. svetového kongresu esperanta, ktorý sa uskutoční v Nitre, 23.-30.7.2016. Do súťaže prišlo spolu 48 návrhov. Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme!

Porota súťaže sa dohodla, že výsledky súťaže budú zverejnené priamo počas TER (Celoslovenské esperantské stretnutie), ktoré sa uskutoční 22.-24.5.2015 v Modre-Harmónii a bude obsahovo venovaný aj Svetovému kongresu esperanta. Presný čas ohlásenia výsledkov: sobota 23.5., 17:00 hod.

Za organizačný výbor
Peter Baláž – predseda