post

Emblém 101. Svetového kongresu esperanta

Súťažné podmienky

Národný organizačný výbor (LKK) vyhlasuje z príležitosti konania 101. Svetového kongresu esperanta v Nitre (Slovensko) v roku 2016 súťaž o grafické stvárnenie kongresového emblému.

Podmienky:

 1. Účasť na súťaži nie je limitovaná vekom, krajinou ani profesiou. Súťaž je otvorená pre profesionálnych umelcov aj pre amatérov. Nie je limitovaný ani počet návrhov od jedného súťažiaceho. Súťaže sa nesmú zúčastniť členovia poroty.
 2. Návrh emblému musí byť:
  • originálny, vlastné dielo súťažiaceho,
  • jednoduchý a ľahko pochopiteľný pre široké publikum,
  • vo farebnom a čierno-bielom vyhotovení,
  • vo formáte JPG, TIFF, GIF alebo PNG, minimálna veľkosť: 600×600 pixelov,
  • poslaný v originálnej verzii vo zvyčajnom formáte (napr.: *.ai (adobeilustrator), *.cdr (Corel), *.xcf (Gimp), *.svg (Inkscape), *.pdf, *.psd (Photoshop)), atď.
 3. Návrh emblému by mal obsahovať:
  • symbol esperanta;
  • symbol Nitry alebo kongresovej budovy (aula SPU), ktorá svojim tvarom symbolizuje budúcnosť a začiatok druhého storočia Svetových kongresov;
  • text „101-a UK Nitra 2016“;
  • krátky textový opis (nie je podmienkou).
 4. Návrh musí byť vytvorený podľa CreativeCommons „Attribution 4.0 International“. Akceptované budú všetky návrhy, ktoré prídu na adresu organizátora Esperanto (LKK), Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske alebo mailom na uk@esperanto.sk do 15. 4. 2015, rozhodujúci je dátum prijatia návrhu.
 5. Návrhy môžu byť posielané na adresu organizátora formou:
  • elektronickou, na adresu uk@esperanto.sk,
  • alebo poštou na CD, DVD či USB kľúči.
 6. Výsledky budú zverejnené do 30. 4. 2015 na domovskej stránke 101. Svetového kongresu esperanta (nitra2016.ikso.net).
 7. Ceny: päť najlepších návrhov bude odmenených vecnými cenami (knihy, tričká, CD, DVD s tématikou esperanta a mesta Nitra).
  Prvé miesto – súťažiaci s víťazným logom – úhrada účasti na 101. UK v Nitre v roku 2016 (účastnícky poplatok a ubytovanie na celé podujatie).

Odporúčané linky