post

V sobotu 23.5. o 17:00 hod. počas Celoslovenského stretnutia esperantistov v Modre-Harmónii boli vyhlásené výsledky súťaže o emblém 101. Svetového kongresu esperanta v Nitre 2016. Do súťaže sa prihlásilo 11 súťažiacich , ktorí poslali spolu 48 návrhov.

V porote súťaže boli:

 • Mark Fettes, predseda UEA,
 • Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra,
 • Eva Fitzelová, grafička/architektka,
 • Peter Baláž, predseda prípravného výboru.

Ako víťazný bol zvolený emblém od ruskej esperantistky Eleny Chusanovej, ktorá momentálne pracuje na Slovensku ako dobrovoľníčka-grafička v občianskom združení „Edukácia@Internet“ v Partizánskom, ktoré sa venuje aj esperantským projektom. Hlavnou cenou je práve bezplatná účasť na budúcoročnom Svetovom kongrese esperanta v Nitre. Víťazke srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

emblemo_granda

Spolu porota vybrala päť najlepších návrhov, ktoré budú odmenené vecnými cenami (knihy, tričká, CD, DVD s tématikou esperanta a mesta Nitra). Sú to návrhy od týchto autorov: 1. Jelena Chusanova, 2. Jusuf Al’Gattan, 3. Jaroslav Uhel, 4. Joseph VanHove, 5. Eva Brezániová.

Víťazný návrh bude použitý pri propagácii kongresu, a uverejňovaný na všetkých materiáloch, spojených s týmto podujatím.

Súťažiaci a počet návrhov od každého z nich:

 • Jaroslav Uhel: 19,
 • Pavol Kaščák: 1,
 • Šarlota Trakovická: 7,
 • Stefan Kowal: 1,
 • Joseph VanHove: 2,
 • Mina Rohaninian: 1,
 • Wacław Rekowski: 1,
 • Jelena Chusanova: 2,
 • Joanne Johns: 1,
 • Eva Brezániová: 5,
 • Jusuf Al’Gattan: 8.

Všetky návrhy možno nájsť tu.

Za organizačný výbor

Peter Baláž – predseda