post

V tomto roku bude Slovensko prvýkrát v histórii hostiť prestížny, už 101. svetový kongres esperanta. Uskutoční sa v historickom meste Nitre v priestoroch SPU koncom júla (23. – 30. 7.), čiže v prvom mesiaci slovenského predsedníctva Európskej únie. Očakáva sa takmer 2-tisíc návštevníkov z celého sveta.

reklamajxo-uk-200-200_Esperanto je medzinárodný jazyk, ktorý vznikol pred vyše 120 rokmi a dnes ho používajú milióny ľudí na celom svete. Základy esperanta vypracoval počas 10 rokov L.L. Zamenhof a stal sa tak iniciátorom tohto jazyka. Ako základ mu poslúžili národné jazyky. Len vtedy, keď cítil, že jazyk má už „vlastného ducha“, predstavil ho v roku 1887 širokej verejnosti – vydal prvú učebnicu esperanta. Slovíčka v esperante pochádzajú hlavne z európskych jazykov, ale gramatika a spôsob ukladania slov sa podobá napríklad na čínštinu, turečtinu a.i.

Esperanto sa dnes vyučuje na niektorých jazykových školách kvôli jeho tzv. propedeutickej hodnote, lebo sa ukázalo, že po jeho zvládnutí sa študent omnoho ľahšie naučí ďalšie cudzie jazyky. Veľa ľudí sa pýta, či angličtina nestačí na medzinárodnú komunikáciu. Stačila by. No faktom zostáva, že nie všetkým sa podarí dosiahnuť vysokú úroveň anglického jazyka, napriek mnohoročnému štúdiu. Esperanto je niekoľkokrát ľahšie ako iné jazyky (v závislosti od viacerých faktorov je to 3- až 10-násobok). Má jednoduchú gramatiku bez výnimiek a priemerne nadaný človek u nás sa v ňom naučí rozprávať a čítať za šesť mesiacov.

Esperantu nechýba ani kultúra. Piesne, filmy, poézia, romány, novely, časopisy, divadelné hry a ďalšie nájdete aj v tomto jazyku. Vedeli ste napríklad, že slovenská kapela TEAM naspievala svoj prvý album práve v esperante? Alebo, že českú či slovenskú Wikipédiu zalo- žili práve esperantisti? So znalosťou esperanta môžete precestovať celý svet a bezprostredne poznávať kultúru iných krajín.

Ako esperantista môžete používať službu Pasporta Servo, ktorá obsahuje zoznam adries esperantistov z celého sveta. Je v nej asi 1200 adries z 90-ich krajín sveta. Takže, buď vy navštevujete iné kraje, kultú- ry, alebo ony prídu priamo k vám. Keď v cudzine bývate u domácich, získate lepší obraz o podmienkach a zvykoch v krajine a hlbšie spoznáte ich kultúru. Esperantské spoločenstvo podporuje myšlienky jazykovej i kultúrnej rôznorodosti a jazykových práv.

Všetky jazyky majú svoju hodnotu a je veľmi dôležité, aby veľké jazyky neodstr- čili tie malé či menšinové jazyky, čo sa, žiaľ, v dnešnom svete deje stále častejšie. Ak chcete vyskúšať esperanto už teraz, pomô- že vám portál na bezplatné učenie sa tohto jazyka: www.lernu.net. Gis la! Viac info o príprave svetového kongresu v Nitre: nitra2016.ikso.net/sk

Zdroj: Poľnohospodár, č. 11-12