post

Pripomeňme si 90. výročie úmrtia spisovateľa a pacifistu Alberta Škarvana

29. marca 1926 zomrel Albert Škarvan, slovenský lekár, pacifista, spisovateľ a prekladateľ, ktorému patrí zásluha aj za to, že priniesol medzinárodný jazyk esperanto na Slovensko a podieľal sa na jeho rozšírení.

zaklady_SkarvanA. Škarvan sa narodil pod Tatrami v Tvrdošíne v roku 1869 a lekárske vzdelanie získal v Budapešti, Prahe a Innsbrucku. Odmietal násilie a vojnu nepovažoval za efektívne riešenie konfliktov, preto odišiel zo služby vojenského lekára, za čo bol 4 mesiace vo väzení, pričom mu odobrali aj jeho lekársky diplom. Bol pacifista a vojna mu prekážala v rozvoji jeho ducha. Vzorom mu bol ruský spisovateľ Tolstoj, ktorý ho inšpiroval jeho ideológiou nenásilia.

Práve Tolstoj mu predstavil aj plánový jazyk esperanto. Uhorská esperantská spoločnosť sa začiatkom 20. storočia skladala zo skupín esperantistov pôsobiacich aj v slovenských mestách. Svetaznalý esperantista Škarvan počas svojho pobytu vo Švajčiarsku pracoval, spolu s Rusom N. P. Evstifejevovom, na preklade prvej slovenskej učebnice esperanta. Táto učebnica vyšla v roku 1907 v Martine pod názvom „Základy medzinárodnej reči esperanto od Dra Zamenhofa“. Venoval ju Slovákom, aby tak zdôraznil ich rovnoprávnosť s inými národmi. Významne tým podporil esperantské hnutie na Slovensku. V roku 2007 oslavovala prvá učebnica esperanta 100. výročie a pri tejto príležitosti vydavateľstvo Espero vydalo jej tretie vydanie s rovnakým názvom. Práve tento rok sa plánuje jej štvrté vydanie. Doktor Škarvan v roku 1907 odcestoval do anglického mesta Cambridge, aby sa zúčastnil tretieho svetového kongresu esperanta a zastúpil tam slovenský národ.

Albert Škarvan si užíval život, cestoval a spoznával rôzne krajiny a národnosti, a hľadal mierové riešenia pre rozhádaný svet. Jazyk esperanto považoval za silný nástroj na nastolenie mieru a zjednotenie národov. Myšlienka mieru a rovnocennosť bytia všetkých národov a ich jazykov je blízka všetkým esperantistom.

Esperanto dnes používajú približne 2 milióny ľudí na celom svete. Je to jednoduchý, ľahko naučiteľný jazyk bez gramatických výnimiek, v ktorom je možné plynulo rozprávať už po krátkom štúdiu. Esperanto sa naučia aj tí, ktorí „nie sú na jazyky“. Umožňuje nájsť si nových priateľov a cestovať do rôznych krajín bez jazykových bariér.

Škarvanov odkaz plánuje Slovensko prezentovať na 101. Svetovom kongrese esperanta, ktorý sa bude konať práve v tomto roku v júli v Nitre. Očakávaná účasť je približne 1500 esperantistov zo 60 krajín sveta. Viac o kongrese na nitra2016.ikso.net

Máte chuť sa naučiť niečo nové a ísť v šľapajách A.Škarvana? Skúste rýchlokurz zadarmo na www.lernu.net.